تعاریف و اصطلاحات

خبرنگاران سانسور در دنیای امروز به معنی بمباران اطلاعاتی است

تهران- خبرنگاران- استاد ارتباطات و بنیانگذار سایبرژورنالیسم با اشاره به تغییر تعاریف در زمینه اطلاعات و سواد رسانه ای گفت: امروزه حتی سانسور مدرن داریم، یعنی در حالی که پیش از این، سانسور به معنی ندادن اطلاعات بود؛ حالا به معنی بمباران اطلاعات است. ...

5 تیر 1399

چشم پوشی از فساد خرد موجب بروز فسادهای کلان خواهد شد

خبرنگاران/گیلان مدیرکل سازمان بازرسی گیلان با بیان اینکه چشم پوشی بی دلیل از فسادهای تدریجی و خرد موجب بروز فسادهای کلان خواهد شد، یادآور شد: نوع برخورد با فسادهای تدریجی آن است که به راحتی از کنار آن نگذریم و قبح زدایی نکنیم.

4 اسفند 1398

تعاونی های روستایی و کشاورزی غیرفعال معین تکلیف می شوند

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: براساس برنامه ریزی های اجرا شده در طرح مشخص تکلیف تعاونی های غیرفعال، در امسال تعداد 1100 شرکت تعاونی غیرفعال موجود در 31 استان کشور شناسایی شده که مقرر است در اولین گام در سال 1398 تعداد 410 شرکت تعاونی غیرفعال...

6 بهمن 1398